rabotvennene, vi somdriver hytta

Nye folk til å drive hytta

Tidlig 2022 starter vi arbeidet med å bygge en ny driftsorganisasjon for Rabothytta. Arbeidstittelen for denne gjengen er "Rabotvennene". Fra den ville idéen om Rabothytta dukket opp rundt 2010 og fram til nå - det 9. året med drift - har vi vært en liten gjeng som både styrte med bygginga og som har drevet hytta til nå. Nå synes vi i grunnen at vi har gjort omtrent nok, hytteanlegget drives og fungerer godt, og alt ligger til rette for at andre kan bli med å drive Rabothytta.

Hvem og hva?

Å drive Rabothytta betyr å engasjere seg litt eller mye, og på mange og ulike felt. Liker du praktisk arbeid er det alltid noe som skal gjøres. Er du god på tekniske løsninger trenges du til mye forskjellig. Liker du å transportere, sørge for at alt mulig som skal være der virkelig er der, da trenges du heile tida. Og du som vil administrere litt, være olja som får maskina til å fungere, du trenges naturligvis også.

Når vi som har holdt på i noen år gjerne vil stå i bakgrunnen nå, og heller hjelpe til når det trenges, så bør det komme til mange flere. Flere hender, flere hoder.  

Hvem er du?

Du vil gjerne være med å bidra litt for fellesskapet og du er glad i friluftsliv. Du bor sannsyligvis på Helgeland, det er jo mest praktis, men slett ikke et krav. Husk at Rabothytta er et fyrtårn for heile Helgeland og for heile Norge. Sjøl om det er lille Hemnes Turistforening som har bygd og eier hytteanlegget.

Arbeidsområder og fagfelt

I den daglige drifta av Rabothytta trenges det folk som kan litt om og er litt interesserte i

  • Energianlegget med batteribank, solcelleanlegg, styringsanlegg, generator
  • Vannforsyning og avløp
  • Bygg
  • Kjøkken og gass
  • Bygninger generelt
  • Forsyning og transport
  • Ettersyn av bygg
  • Brannvarsling og sikkerhet
  • Administrasjon av vertskap i sommerhalvåret
  • Generell administrasjon

Som du helt sikkert forstår, er det en fordel at det er mange med i en gjeng Rabotvenner, en gjeng som driver hytta i lag. Og vi som tar et skritt tilbake nå, vi har ikke svaret på hvordan en sånn gjeng skal skrues sammen. Det må dere finne ut sjøl.

Kontakt oss

Vi fire som har kost oss med drifta av Rabothytta i mange år blir med lenge enda, og vi står på som vanlig helt til gjengen med Rabotvenner er på plass. Så skal vi sitte litt stille, men vi skal også stille opp straks det trengs. Såklart!

Ta kontakt med oss om du vil være med, om du er nysgjerring, om du lurer på noe. Ring, send epost, bruk Messenger. Eller stopp oss på gata eller på Rabothytta, slå av en prat.

Vi er

Ann Karin Krogli, tlf 900 75 372, ann.karin.krogli@sbh.no

Svein Arne Brygfjeld, tlf 906 93 110, svein.arne@brygfjeld.no

Bodil Tamnes, tlf 958 29 203, tamnesbodil@hotmail.com

Kai Ove Adolfsen, tlf 905 66 687, kai.ove.adolfsen@haaland.no